Website E-mail


Openingstijden
Hermes Advisory B.V.

Financiële kennis bij juridische geschillen

Hermes Advisory is hét adviesbureau in Nederland dat is gespecialiseerd in financiële (forensische) expertise ter ondersteuning bij geschillen. Onze aandachtsgebieden betreffen: - Waardebepalingen bij geschillen - Dispute Resolution (vermogensschade voor individuele claims of voor massaclaims) - Kapitaal(her)structureringen en onderzoeken bij (naderende) faillissementen - Schadebegroting en Controle Rapportage Uniform Herstelkader Rentederivaten - Bijzonder financieel onderzoek Onze aanpak onderscheidt zich door een duidelijke uitleg en onderbouwing van de casus in onze rapportage. Bij de uitvoering van onze opdracht werken wij nauw samen met opdrachtgever en de eventuele betrokken advocaat of juridische adviseur. Met onze specialistische kennis en ervaring gecombineerd met een scherp beoordelingsvermogen bieden wij cliënt en betrokken juridisch adviseur de ondersteuning die noodzakelijk is om lastige conflicten tot een goed einde te brengen.
Adres:
Naarderstraat 20
1251 BC, LarenNaar de winkel