Theatervoorstelling "Altijd zal ik van je houden" – herinneringen aan de liedjes van Toon Hermans


Op 13, 15 & 16 december hebben wij een bijzondere theatervoorstelling in het Brinkhuis: 

Maurice Hermans, zoon van Nederlands grootste kleinkunstenaar Toon Hermans, brengt met de theatervoorstelling 'Altijd zal ik van je houden' een vrolijke, lieve, intieme hommage aan zijn vader. Het wordt een avond met blije herinneringen en veel bekende en onbekende Toonliedjes. Kortom, een feest van herkenning voor iedereen.

Als Maurice het podium opkomt zie je meteen de genen van zijn vader; zelfde oogopslag, en zelfs die onvergetelijke guitige blik. De zoon staat nu zelf op het podium. Binnen een avondvullend programma vertelt Maurice wat over zijn vader, en zingt hij de bekendste liedjes van Toon. “Die liedjes heeft mijn vader na de dood van zijn vrouw, mijn moeder, Rietje geschreven. Maar, de show is geen Toon-imitatie. Ik ben niet mijn vader. Los van de zang lees ik ook sommige van zijn gedichtjes voor, maar ook mijn eigen gedichten die ik regelmatig publiceer op mijn Facebook-pagina deel ik nu graag met de zaal. Aan sommige liedjes, waag ik me niet. Die laat ik door anderen zingen. Ik ga ook niet zijn grappen nadoen, maar vertel wel verhalen waar je om kunt glimlachen”, aldus de zoon van de kleinkunstenaar.

Alle beroemde liedjes van Toon zullen hun weg vinden in deze voorstelling.

U hoort o.a.: Dit is een plek om lief te hebben - Als een ballon, ’n ballon, ’n ballonnetje - De appels op de tafelsprei - de Carnaval hits van Toon (Mien waar is m’n feestneus – Kiele, kiele, kiele – Vogeltje wat zing je vroeg e.a.) - Meisjes medley: Rosie, Oh Carolien, Tango Truus e.a. - Liedje van Rietje - Toon Medley (o.a. Vader gaat op stap – Kuieren – Mediterrannee – de Tango van het blote kontje – Pijpenstelen – Sien laat es Sien - Lente Me - Als de liefde niet bestond - Vierentwintig rozen - Moe - Café Biljart - Engel Gabriel - Altijd zal ik van je houden.

Het ensemble bestaat uit: actrice/zangeres en theatermaakster Astrid Cattel uit Laren, zangeres/theatermaakster Wendy Hoogendijk uit Rotterdam, zanger/acteur Marco de Kramer uit Amsterdam en pianist/arrangeur Harrie Herfst uit Soest.

Eerste voorstelling: Donderdag 13 december 2018, 20:15 - 22:00 uur

Tweede voorstelling: Zaterdag 15 december 2018, 20.15 - 22:00 uur

Derde voorstelling: Zondag 16 december 2018, 14:00 - 16:00 uur

Entree: €25,00 (incl. een drankje naar keuze in de pauze)

Kaarten zijn online te bestellen op www.hartvanlaren.nl 
Erepenning Historische Kring Laren voor Leo Janssen


De bekende Laarder Leo Janssen heeft donderdagavond 25 oktober uit handen van Bas Holshuijsen, voorzitter van de Historische Kring Laren (HKL), de ‘het-schaap-met-vijf-poten-penning’ uitgereikt gekregen. Deze erepenning is in 2011 in het leven geroepen door toenmalig HKL-voorzitter Antoinetty van den Brink, om mensen in het zonnetje te zetten die geen bestuurslid of vrijwilliger van de HKL zijn, maar zich wel zeer verdienstelijk hebben gemaakt bij het uitdragen van de boodschap van de HKL.

Holshuijsen kondigde de uitreiking aan voorafgaand aan de voordracht van bioloog Steven Weinberg, die in historisch centrum De Lindenhoeve kwam vertellen over zijn Larense jeugdherinneringen, aan de hand van zijn pas verschenen boek ‘De Merken’. Leo Janssen was als meelezer en toehoorder aanwezig en was duidelijk verrast door het feit dat hij de erepenning kreeg omgehangen

Brede inzet
Bas Holshuijsen vertelde waarom Leo Janssen de erepenning ten volle verdiend heeft. ‘Leo heeft boeken geschreven over de Sint Jansprocessie en was betrokken bij de oprichting van Stichting Laren Literair, die literair cultureel erfgoed uit Laren en Blaricum bestudeert en beschrijft. De Larense Zomerspelen van 1907 zijn er een fraai voorbeeld van. Verder zet Leo zich in de breedste zin in voor het culturele behoud van Laren – hij organiseert een historische quiz in het Brinkhuis en is betrokken bij de Atelierroute, om maar wat te noemen. Als wethouder politiek actief geweest en ook als journalist aan het werk. Ik denk wel eens ‘Bol an’, Leo. Maar als hij het rustiger aan zou doen, zou mij dat matig bevallen, omdat er dan geen nieuwsberichten meer verschijnen op de website van Larens Behoud,’ aldus Bas Holshuijsen. Hij voegde eraan toe veel nog niet genoemd te hebben, zoals bijvoorbeeld Leo’s rol bij de totstandkoming van de dvd ‘Laren in beeld’. Holshuijsen tot slot: ‘Buiten kijf staat dat jij de geschiedenis van het dorp levend houdt en het is mij een eer en genoegen jou daarvoor te onderscheiden met de erepenning.’

Verfilming
In zijn reactie zei Leo Janssen erg dankbaar te zijn voor de onderscheiding. Ingaand op het boek ‘De Merken’ van Steven Weinberg verklaarde hij dat het eerste hoofdstuk, over de voorgeschiedenis van de ouders van Steven, Joodse onderduikers die de Tweede Wereldoorlog met al zijn leed en ellende hadden overleefd, graag verfilmd zou willen hebben. Hij zei verder dat het boek ook een mooi beeld geeft van Laren in de jaren vijftig en dat hij de vorm ervan – elk hoofdstuk is opgehangen aan een verdwenen of nog bestaand merk – heel origineel vindt.
Voordracht over Sint Janskerkhof en middeleeuwse ideeën leven na de dood


Hoe dachten de bewoners van het Gooi in de Middeleeuwen over het leven na de dood? Waarom cremeerden onze voorouders hun doden en gingen ze vanaf het begin van de achtste eeuw over tot begraven?

Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde in een voordrachtHet Sint Janskerkhof en middeleeuwse ideeën over leven na de dood” die dr. Henk Michielse, als historicus en sociale wetenschapper actief voor historisch genootschap “Tussen Vecht en Eem”, op donderdag 15 november 2018 om 20.00 uurzal houden in De Lindenhoeve, centrum van de Historische Kring Laren (HKL), Burgemeester van Nispenstraat 29, Laren. 

De toegang is gratis voor iedereen. Inloop kan vanaf 19.30 uur. 

De voordracht zou eerder gehouden zijn op 28 februari, maar kon toen wegens ziekte  van Michielse niet doorgaan.

In de inleiding van Michielse komen verschillende thema’s aan de orde. Wat waren de “heidense” opvattingen en praktijken rond de dood? Waar komen de christelijke concepties rond dood en begraven vandaan? Hoe dachten de vroegmiddeleeuwse christenen over dood en begraven? Hoe zag de laatmiddeleeuwse katholieke memorie-cultuur eruit en hoe stond de Reformatie tegenover dood en begraven? En: wat betekende het Sint-Janskerkhof? 

Voorkeur Walhalla
Michielse vertelt in zijn inleiding dat de Friezen die in het Gooi woonden niet zonder slag of stoot katholiek werden. Volgens de legende stond hun koning Radboud op het punt gedoopt te worden, toen hij hoorde dat zijn voorouders eeuwig zouden moeten branden. Radboud zag van de doop af. Hij gaf de voorkeur aan het Walhalla waar zijn dappere familie eeuwig op varkensvlees met wijn zou worden onthaald. 

Het duurde een paar eeuwen, maar toen realiseerde de Kerk zich dat er meer zou moeten zijn dan een laatste oordeel met maar twee mogelijke uitkomsten: Hemel of Hel. Paus Innocentius IV introduceerde in 1254 het Vagevuur, een briljant concept. Het betekende niet alleen dat er meer hoop was voor de zondaar, maar het leverde de kerk ook geld op. Michielse laat aan de hand van ettelijke voorbeelden zien hoe de katholieke leer en gebruiken geleidelijk vorm hebben gekregen. Hij geeft zo een goed beeld van het denken over de dood van de vroege bewoners van Laren. Die Laarders werden in die tijd al begraven op het kerkhof op het Laarderhoogt, dichtbij de relieken in de Sint Vituskerk. Dat kerkhof is later Sint Janskerkhof gaan heten. 

In de 16eeeuw veranderde er veel. Het dorp was verschoven naar de Coeswaerde en de Reformatie deed zijn intreden. De katholieken mochten hun eredienst niet meer in het openbaar uitoefenen, maar in Laren en de andere dorpen, vooral op het Sint-Janskerkhof vonden ze er wat op; wat de predikanten “paepse stoutigheden” noemden. 

Katholiek en protestant
Dr. Henk Michielse werkte als hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2000 actief voor het historisch genootschap Tussen Vecht en Eem, onder meer als voorzitter en hoofdredacteur. Daarnaast was hij ook coördinator van het onderzoeksproject “Katholiek en protestant”, dat in 2013 werd afgesloten met het boek Geuzen en papen – katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800(400 pagina's, geïllustreerd, Uitgeverij Verloren).
Window of Opportunity in Singer Laren


Vanaf 30 oktober in Singer Laren: Window of Opportunity
Jong talent exposeert in het monumentale raam van het theater

Op 30 oktober bijt kunstenaar Jimi Kleinbruinink (1987) in Singer Laren met zijn werk A Matter of Perspective de spits af van een serie presentaties onder de naam Window of Opportunity. Hierin worden jonge talentvolle kunstenaars uitgenodigd om speciaal voor het monumentale raam van het nieuwe theater een werk te maken. De locatie maakt dat het kunstwerk zowel voor bezoekers als passanten te zien is. Tijdens de openingstijden van Singer Laren is het werk ‘gratis’ van dichtbij te bezichtigen. Window of Opportunity is een samenwerking tussen de Keep an Eye Foundation en Singer Laren.
 
Jimi Kleinbruinink: A Matter of Perspective
A Matter of perspective is een doorontwikkeling van een werk waarmee Jimi Kleinbruinink in 2016 exposeert in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Jimi onderzoekt met dit werk de invloed van schaduw. Hij creëert van verschillende materialen een driedimensionaal lijnenspel dat middels een lichtbron en een ontvangende oppervlakte wordt omgezet tot een soort tweedimensionale tekening. Jimi: ‘Deze sculptuur betrekt haar eigen schaduwwereld in het werk, zodat de schaduw niet slechts een bijproduct is, maar juist voortkomt uit het concept van het kunstwerk.’ Jimi studeerde in 2013 af aan de Academie Minerva. In 2015 ontving hij de Foederer Talent Award.

Samenwerking Singer Laren en Keep an Eye Foundation
De serie presentaties Window of Opportunity is een samenwerking tussen de Keep an Eye Foundation en Singer Laren. Keep an Eye Foundation ondersteunt jonge veelbelovende kunstenaars, designers, musici en andere creatieve talenten door hen een springplank te bieden naar het grote publiek doormiddel van verschillende beurzen, prijzen, shows en festivals. Singer Laren biedt theater-, kunst- en tuinliefhebbers, maar ook iedereen die Singer Laren passeert de mogelijkheid te genieten van de kunstwerken. Window of Opportunity is dan ook een logisch vervolg op de openbaar toegankelijke Singer beeldentuin.
 
Window of Opportunity wordt mogelijk gemaakt door DOESZevenendZes, Keep an Eye Foundation en Galerie Pouloeuff.
Magic Circus in Laren


Magic Circus, het Nederlands Stadscircus, raast door het land met de nieuwe moderne voorstelling: “Hoe dan?!”. Waar andere circussen blijven hangen in oubollige tradities met veren en zwaar geschminkte ‘enge’ clowns is het Magic Circus nieuwe wegen ingeslagen, intiem, fris, modern, service-gericht én alles is veilig en safe met circusbeveiliger Dave. Hij bewaakt de Magic Dome met zijn eigenwijze waakhonden. Dat is maar goed ook, want een clown die onderweg is naar Tirol, verdachte pakketjes en krachtpatsers uit het Osmeens Staatscircus moet je goed in de gaten houden. Nederlands enige reizende 6-masten circustent, de Magic Dome, zal op magische wijze verschijnen op Plein 1945. Dinsdag 30 en woensdag 31 oktober kan er om 16.00 uur genoten worden.

Hoe dan?!
Marlene Dietrich en Hildegard Knef zongen “Ich hab noch einen Koffer in Berlin”. Zij waren niet de enigen. Overal waar Magic Circus kwam, heeft men nog koffers staan. Niet alleen met emotionele bagage, want een stukje van het Magic Circus blijft altijd achter in de harten van het publiek en een stukje van het publiek blijft achter in het bruisende circushart. Hoe Dan?! Tja, dat is de magie van het Magic Circus.

In de nieuwe voorstelling van dit seizoen zitten voldoende ingrediënten voor een 100 minuten eigentijds circusvermaak inclusief pauze. De aanwezige piccolo stijgt als kofferspecialist tot ongekende hoogte. Je gelooft je ogen niet bij evenwichtskunsten en handstanden en zelfs de waakhonden blijken multifunctioneel geschoold. Een Belgisch mini-paardje blijkt zijn kleuren al heel goed te kennen. Clown Jofri verbluft, vertedert en vermaakt met subtiele goocheltrucs en zijn komische talent. Jofri presenteert ook vol trots de luizenmoeder Esmeralda. Maar mogen luizen nog wel schitteren in de circuspiste? Esmeralda zelf is wild enthousiast, maar kwalificeert haar dat als ‘wild dier’? Moet er nagevraagd worden wat de Tweede Kamer vind van een luizenbaan? Of besluit het hooggeëerd publiek tot het collectief negeren van Den Haag zodat Esmeralda op kan treden? Hoe Dan?! Je beleeft het in Nederlands favoriete Stadscircus.

Voorverkoop
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.magic-circus.nl of bij iedere vestiging van Primera. Deze voorverkoop stopt 180 minuten voor iedere voorstelling. Uiteraard kunt u ook aan de circuskassa terecht, deze opent een uur voor elke show.

De reguliere entreeprijzen liggen tussen de €14,- en €21,- afhankelijk van leeftijd en zitplaats categorie. In diverse winkels zijn kortingsbonnen waarop ook een code staat om online de korting te scoren. Het modernste circusfestijn voor Nederlandse gezinnen was nog nooit zo voordelig. Voel de magie en betast de betovering van het Magic Circus. Mis het niet, de kaartverkoop is gestart!
Theaterprogramma Brinkhuis november 2018


Dit najaar hebben wij een nieuw theaterprogramma, met daarbij een aantal bijzondere optredens van o.a. Grada & the Lounge Factory, Pieter Jouke en nog veel meer. Van jong tot oud, van cabaret tot klassieke muziek, er is voor ieder wat wils.   

Let op, er zijn geen theatervoorstellingen meer op de maandag- en vrijdagavond. Deze hebben wij i.v.m. onze nieuwe openingstijden naar de dinsdag- en donderdagavond verplaatst.  

Voor meer informatie en de volledige line-up zie ook onze website www.hartvanlaren.nl, of volg ons op Facebook: www.facebook.com/Brinkhuis.LarenNH 
OLAPLEX herstelbehandeling voor €25,00.


HEALTHY HAIR WITH OLAPLEX:

Bloggers en haarspecialisten hebben het er al vaak over gehad: Olaplex. Hét magische goedje wat je haar in een half uur tijd buitengewoon sterk, glanzend maar vooral super healthy maakt! Na deze zomer, vol zon, zee en strand kan het zijn dat je lokken toe zijn aan een gezonde boost. UV-straling, zout én chloorwater kunnen het haar namelijk ernstig beschadigen. En dit zijn niet de enige boosdoeners waardoor jouw lokken hun glans verliezen. Ook door föhnen, de stijltang en kleuren kan er ernstige schade worden aangebracht in het haar. Het gevolg? Zwak en futloos haar wat sneller breekt. Haarkleuren worden sneller dof, je lokken voelen droog aan en er ontstaan gespleten haarpunten.     

Hoe werkt het:

Olaplex helpt je de beschadigingen in het haar tegen te gaan in vijf verschillende stappen. De eerste twee stappen worden in de salon uitgevoerd en de optionele overige stappen (Olaplex nr.3, nr.4 en nr. 5) kun je zelf thuis realiseren. Wij geven daar graag verder advies over in onze salon.

Probeer de Olaplex herstelbehandeling nu voordelig uit en geef je lokken een welverdiende boost met sterk en glanzend haar als resultaat!

We hebben nu een speciale deal waarmee jij Olaplex voordelig kunt proberen. Neem dan nu jouw Olaplex herstelbehandeling voor maar €25 en maak eenvoudig een afspraak online op https://cosmohairstyling.com/salons/cosmo-hairstyling-laren of bel naar onze salon!

Deze aktie is geldig van 1-10-2018 t/m 31-12-2018
Sounds of Silence: Simon en Garfunkel Acoustic in Singer Laren


De twee voorgaande tours van ‘Simon en Garfunkel Acoustic’ liepen zo goed, dat menig zaal binnen no-time uitverkocht was. Daarom keren Jop Wijlacker en Dennis Kolen vanaf september terug naar de Nederlandse theaters met hun voorstelling ‘Sounds of Silence’. In deze voorstelling halen zij hun jeugdherinneringen op met de mooiste ‘Simon & Garfunkel’ songs. Op donderdag 18 oktober zijn ze te zien in Singer Laren. 

Tijdens de voorstelling komen ingetogen liedjes als 'Sound of Silence', 'Scarborough Fair' en 'Homeward Bound' aan bod. Maar ook de meezingers 'Mrs Robinson', 'The Boxer' en 'Cecilia' brengen zij tijdens deze muzikale avond ten gehore. Sfeervolle beelden afgewisseld met spraakmakende anekdotes geven de liedjes een extra dimensie. Door de harmonieuze stemmen, sfeervolle melodieën en diepgaande teksten ontstaat zelfs in de grootste zalen een intieme sfeer. Jop en Dennis brengen het publiek met dit akoestisch eerbetoon aan het beroemde duo uit de jaren zestig, dichter bij ‘Simon & Garfunkel’ dan ze ooit durfden te dromen.
 
De voorstelling ‘Sounds of Silence: Simon en Garfunkel Acoustic’ is donderdag 18 oktober in Singer Laren te zien. Kaarten zijn te bestellen via www.singerlaren.nl.

 

Fotograaf Aad Nieuwland
Expositie Bianca Landgraaf in Papageno Huis


17 november tot en met 9 december 2018

Na de succesvolle eerste editie in 2017 organiseert Bianca Landgraaf voor de tweede keer een groepstentoonstelling in het Papageno Huis in Laren. Enkele vertrouwde gezichten zullen in de concertzaal van het Papageno Huis nieuw werk exposeren.

Het Papageno Huis helpt jongeren met autisme in een vertrouwde omgeving een plek te vinden in de maatschappij. De bijzondere sfeer in dit huis, dat geheel in het teken staat van de jongeren, spreekt Bianca Landgraaf zeer aan. Met veel enthousiasme stelt zij daarom wéér een verrassende tentoonstelling samen in de sfeervolle concertzaal.

Schilderijen worden geëxposeerd van Anneke Elhorst en Mirian Jacobs. Anneke Elhorst schildert stillevens van alledaagse voorwerpen, bijvoorbeeld een kom of een schaal, waarbij het object sterk uitvergroot is weergegeven. Op het eerste gezicht lijkt haar werk fijnschilderkunst, maar de composities zijn opgebouwd uit redelijk grove penseelstreken. Haar landschappen, vaak verstilde zeegezichten of polderlandschappen met een nevelige atmosfeer, hebben net als de stillevens een zacht diffuus licht, waardoor de werken een poëtische uitstraling krijgen.
De natuur vormt ook de belangrijkste inspiratiebron voor de schilderijen van Mirian Jacobs, voor wie het creatieve proces een voortdurend experiment is. Haar innerlijke beleving brengt zij op abstracte wijze over in expressieve kleurrijke werken met een grote gelaagdheid. Een zoektocht vol gevoel en intuïtie naar de juiste spanning en harmonie in een compositie.

Daarnaast toont Bianca Landgraaf beelden van Gerard Höweler, Annette Jalilova, Gerrit Langedijk, Le Thi Hien en Mieke Pontier. Beeldhouwer Gerard Höweler creëert, in zijn waterstenen, contrasten in steen, waarbij hij het licht binnen in de steen tracht te vangen. Glad gepolijste openingen contrasteren met de ruwe, door de natuur gevormde huid van de steen. Voor de bronzen beelden van Annette Jalilova (FR) vormt het vrouwelijk lichaam een grote inspiratiebron. Als danser en choreograaf speelt zij met de ruimte, waarbij zij bewegingen vormgeeft in een vloeiend lijnenspel. Sterk geabstraheerd, zijn de vrouwenfiguren getransformeerd tot krachtige statements van een serene schoonheid. Gerrit Langedijk (1930-2014) creëerde vormen in steen en brons die uit twee componenten bestaan. Twee menselijke figuren die samensmelten, in een omhelzing. Zij werden voor hem het uitgangspunt van zijn groei van figuratie naar abstractie. Hij maakte harmonieuze complexe beelden. Samengesmolten tot één beeld vormen zij gestileerd strakke objecten met een krachtige eenvoud. Hij heeft een klein maar hecht oeuvre opgebouwd, waarvan nog enkele beelden te koop zijn. Le Thi Hien, is een Vietnamese kunstenaar die in Hanoi woont. Zij werkt 3 maanden van het jaar in het atelier van Gerard Höweler in Amsterdam. Als zielsverwanten bewerken zij de hardste materialen. Afgelopen zomer hakten zij samen een beeld van 700 ton dat geplaatst gaat worden in de Anninghahof in Zwolle. Le Thi Hien bewerkt ieder materiaal: steen, metaal of klei, zacht of hard. De materialen gaan een spel aan van glijden en draaien. Zij zegt over zichzelf: ‘Ik werk in metaalplaten alsof ik papier vouw, om een andere dimensie te geven aan de luchtigheid van papier, om het een gevoel van stevigheid, sterkte en importantie te geven. IJzer, zwaar en stevig, wordt licht, kwetsbaar en gaat bewegen.’ Voor haar objecten in glas en keramiek vindt Mieke Pontier inspiratie in reizen en in de natuur. Gefascineerd door natuurkrachten in bijvoorbeeld Noorwegen, vertaalt zij winterse natuurimpressies tot sobere strakke objecten in koele kleuren. Daarnaast verraden kraalvormen en objecten in een warm palet duidelijke Afrikaanse invloeden. De essentiële vorm van een kraal symboliseert voor haar het echte Afrika, waar kralen een ceremoniële functie vervullen. In haar laatste werk zijn alle invloeden terug te vinden.

Meer informatie over de kunstenaars is te vinden op : blog.galeriebiancalandgraaf.nl.

Ook deze keer zal een deel van de opbrengst van de verkooptentoonstelling ten goede komen aan het Papageno Huis.
Steven Weinberg, ‘meest gewenste kind van Europa’, vertelt over jeugdherinneringen in Laren


Steven Weinberg zal op donderdag 25 oktober 2018 in de Lindenhoeve, centrum van de Historische Kring Laren (HKL), vertellen over en voorlezen uit zijn pas verschenen boek De Merken. De avond begint om 20.00 uur, inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur. Adres: Burgemeester van Nispenstraat 29, Laren.

Het ‘oorlogsnummer’ van het Kwartaalbericht van de HKL (nr. /2018-2) besteedde veel aandacht aan De Merken. Oud-docent biologie Steven Weinberg, geboren op 22 oktober 1946 in Laren, vertelt dat hij in Laren een gelukkige jeugd had. Hij heeft zijn boek in korte hoofdstukken op originele wijze opgehangen aan verdwenen of nog bestaande merken, zoals Raleigh, Vim, Fyffes, Ripolin en King. Zijn daaraan verbonden herinneringen, mede in verband met spaaracties voor plaatjes en/of boekjes, zullen ook bij tijdgenoten makkelijk kunnen opkomen. Het boek bestrijkt de periode 1946 -1968, van Stevens geboorte tot zijn studententijd in Amsterdam.

Meest gewenste kind
Steven noemt zichzelf in zijn boek ‘het meest gewenste kind van Europa, het nieuwe begin van zijn ouders’. Die ouders waren Edgar Weinberg (Breslau, 1910 – Laren, 1994) en Ella Weinberg-Meijer (Amsterdam, 1911 - Laren, 1997). Zij zaten in 1943 en 1944 ondergedoken op een zolder van het huis met adres Bijenstand 1 te Laren, maar Ella heette toen nog Schöndorff-Meijer, getrouwd met Kurt Schöndorff. Tot 16 februari 1944, toen zij verraden werden, zaten het echtpaar Schöndorff en Edgar Weinberg op de zolder, het echtpaar Kattenburg zat elders in het huis. Toen ze opgepakt werden, wist Ella Schöndorff te ontsnappen. De Duitsers transporteerden de anderen naar Auschwitz.  Na de bevrijding bleek alleen Edgar Weinberg het kamp overleefd te hebben. In november 1945 vond hij Ella Schöndorff, met haar zoontje Rolf (7 jaar), in Laren terug. Hij moest haar vertellen dat haar man Auschwitz niet overleefd had. Waarom ze bij elkaar bleven, ook al had Edgar aanvankelijk andere plannen, beschrijft hun zoon Steven in het eerste hoofdstuk van De Merken, met de titel Raleigh

Intens gelukkig
De laatste zinnen van zijn boek zijn: ‘Kennen kinderen van nu nog wel die mogelijkheid om te dromen? Of het genot van ouders die de tijd voor je nemen samen iets te doen? Terugkijkend op een lange rij van merken ontdek ik hoe intens gelukkig ik toen ben geweest. En nu nog steeds ben.’  

Steven bezocht in Laren de Gooise School en de Montessorischool. Hij zat twee jaar op het Nieuwe Lyceum in Hilversum. In 1960 verhuisde hij met zijn ouders naar Frankijk. Teruggekeerd in Laren, begon hij in 1967 zijn studie biologie aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar hij in 1974 afstudeerde en in 1979 cum laude promoveerde op de resultaten van onderwater-onderzoek in de Middellandse Zee. Van 1982 tot zijn pensioen in 2010 doceerde hij biologie aan de Europese School te Luxemburg, waar hij nog steeds woont. 

Uit de periode 1946-1960 komen in het boek verschillende gebeurtenissen en avonturen aan bod die zich afspelen in Laren en die gaan over de band met zijn ouders, broer, klasgenoten, vrienden en vriendinnen, de angsten en vreugdes van het opgroeien, zijn fascinatie met de natuur en het zoeken naar de grote liefde. De levenslust spat van de pagina’s, als bewijs dat het nieuwe begin van zijn ouders een overwinning betekende op de ellende van de oorlog. Op 25 oktober kunnen we er Steven Weinberg zelf over horen.

Het boek zal na de lezing te koop zijn in de Lindenhoeve (€ 19,95).
Een hommage aan Frank Govers in Singer Laren


Op vrijdag 5 oktober om 20.00 uur opent Singer Laren de deuren van het museum voor fashion & design. Met een uitgebreide vintage collectie, verzameld uit privé bezit, brengt fashion consultant Emilie Bouwman, een hommage aan couturier Frank Govers met de 'Grand Finale'.

Deze Grand finale, onderstreept dat wat mooi is…..mooi blijft en daarmee maakt zij meteen een statement ten aanzien van duurzaamheid. Emilie kende Govers uit haar studie periode (couture) en verzorgde al zijn shows en PR vanaf 1986 tot aan zijn overlijden 1997. Zij werkt tevens aan zijn documentaire, waarvan de trailer te zien is na de show. Wat is er gebeurd in die 21 jaar na Govers? Bestaat Haute Couture nog wel en komt fashion hiervoor in de plaats?
 
Voor de invulling van de show benaderde Emilie onder anderen Marc Cain, dit omdat Marc Cain zich de afgelopen 21 jaar niet alleen heeft gericht op het maken van spraakmakende collecties, maar ook op duurzaamheid. Dat ook jonge designers zich focussen op duurzaamheid, bewijst de bijdrage van Merel van Glabbeek met high end fashion gemaakt van oude stoffen. Gassan zorgt in de show voor 'the brilliant finishing touch'.

Tickets kosten € 95,- en zijn uitsluitend op aanvraag verkrijgbaar via favouritemodels@gmail.com.
Singer Laren viert Kinderboekenweek met kindertentoonstelling en voorstelling van Gitte Spee


Woensdag 3 oktober, de start van de Kinderboekenweek, opent in Singer Laren de eerste kindertentoonstelling. In het Singer Atelier zijn de originele illustraties van kinderboekenschrijver en illustrator Gitte Spee te zien uit het prentenboek ´Pim in Singer Laren´.

In het kinderboek, dat in 2017 verscheen, wordt de zwerfkat Pim geïntroduceerd. Op een dag valt Pim in het water en wordt hij door wilde zwanen gered. Zij brengen hem naar Singer Laren waar hij een spannend avontuur beleeft met zijn nieuwe dierenvrienden. In de tentoonstelling is ook werk te zien uit andere museumboeken van Gitte Spee waaronder 'Aap & Mol in het Rijksmuseum'. In de maand oktober kunnen kinderen iedere middag op bezoek komen in het atelier waar ze zelf een vriend voor Pim op papier mogen zetten. De mooiste tekeningen winnen een gesigneerde prent van Gitte Spee. Onder muzikale begeleiding leest Gitte Spee in het theater van Singer Laren voor: op woensdag 3 oktober voor leerlingen van groep 3 van de basisscholen in Laren en Blaricum en op zondag 14 oktober om 15.00 uur voor alle kinderen die dat leuk vinden.

Pim de voorstelling
Woensdag 3 oktober opent niet alleen ´Pims Atelier´, ook vindt die ochtend ´Pim de voorstelling´ plaats. "Voor de feestelijke lancering van het kinderboek in september 2017 componeerde Nico Schimmel muziek bij het verhaal. Gitte Spee heeft toen buiten in de tuin, onder muzikale begeleiding haar boek voorgelezen. Dit was zo leuk dat er plannen ontstonden voor een kindervoorstelling in het theater." aldus Tessa van Deijk, verantwoordelijk voor de educatie binnen Singer Laren. Ieder karakter uit het boek wordt verbonden aan een muziekinstrument en heeft een eigen herkenbaar motief. Zo klinkt Pim als een klarinet, muis als dwarsfluit en worden de drie zwanen door de hoorn vertolkt.

Alle leerlingen van groep 3 van de basisscholen in Laren en Blaricum hebben een gratis uitnodiging ontvangen. Zondag 14 oktober om 15.00 uur, de laatste dag van de Kinderboekenweek, zal de voorstelling voor families en kinderen nogmaals te zien zijn.

Pim de voorstelling is een bekroning op de samenwerking met Gitte Spee. Dankzij Nico Schimmel is het een prachtig muziekstuk geworden en maken kleine kinderen op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met verschillende instrumenten.” Tessa van Deijk

Pims Atelier is iedere middag geopend, van 14.00 – 17.00 en in de herfstvakantie en weekend van 12.00 – 17.00 uur. Kaarten voor Pim de voorstelling, zondag 14 oktober kosten € 5,- en kunnen online gekocht worden www.singerlaren.nl.

De tentoonstelling Pim in Singer Laren is te zien t/m 28 oktober.
 
WALKING ON FASHION bij DOES Interieurs


Fashion & Lifestyle weekend Laren
WALKING ON FASHION bij DOES Interieurs

Tijdens het Larense Fashion & Lifestyle weekend van 6 en 7 oktober a.s. zorgt DOES Interieurs in Laren voor een verrassende en verbindende kijk op mode, interieur en architectuur.

Op het voorterrein van hun karakteristieke pand aan het Zevenend 6 komt een textiel-installatie van Alice Héron, oud-studente van de Rietveld academie. Binnen vormen de handgeknoopte tapijten van het Italiaanse merk cc-tapis het decor voor bijzondere mode. Plastic mannequins dragen de vernieuwende ontwerpen van Tim Dekkers uit zijn project ‘The Parasitic Humanity’. Dekkers, die Fashion Design studeerde aan de HKU, verwerkt natuurlijk afbreekbare en onafbreekbare materialen tot bijna organische ‘stoffen’, die hij in zijn kleding en schoenen gebruikt.

Op zaterdag 6 oktober is Tim Dekkers de hele dag op het ZevenendZes aanwezig met zijn inspirerende kijk op mode en materialen. Op zondag 7 oktober vindt er om 13.30 uur op het Zevenend in Laren een modeshow plaats van verschillende omliggende fashion & lifestyle winkels. Het model van DOES belooft een spraakmakende verschijning te worden. 

DOES Interieurs is zaterdag 6 oktober open van 09.00 tot 17.00 en zondag 7 oktober van 12.00 tot 17.00 uur.
Openingsfeest SportFlow Yoga in Laren


Op zaterdag 29 september 2018 is het openingsfeest van SportFlow Yoga in Laren. Van 13:00-17:00 is iedereen van harte welkom om dit te vieren onder het genot van een drankje en een hapje. Er zal een springkussen inclusief begeleiding aanwezig zijn voor kinderen.

Sinds 1 januari 2015 biedt SportFlow Personal Training aan in hun privé studio en na dit grote succes volgt nu Yoga. Zij bieden 7 dagen per week onder andere Critical Alignment Yoga, Power Yoga, Vinyasa Flow Yoga, Easy Flow Yoga, Yin Yoga en Energy Awareness aan. Elke les heeft maximaal 10 deelnemers waardoor zij het voor iedereen persoonlijk kunnen houden. Door middel van een makkelijk online boekingssysteem kun je als Yogi eenvoudig je eigen lessen inboeken.

Je kunt op 29 september een kijkje nemen in de Yoga of Personal Training studio en vrijblijvend een GRATIS proefles inboeken!

WAAR? Naarderstraat 11 (achter de winkel van Health Plus)
TIJD? 13:00-17:00
HOE? Met een drankje en een hapje en hopelijk met jou!

 
Singer Laren toont ruim 150 zelden vertoonde kunstschatten uit bedrijven


Voor het eerst verruilen komende winter ruim 150 zelden getoonde kunsthistorische hoogtepunten uit diverse Nederlandse bedrijfscollecties hun vertrouwde plek in kantoren en bedrijven voor een plaats in het museum. Onder de titel Out of Office. Kunstschatten uit bedrijven, biedt Singer Laren in samenwerking met de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) van 11 december t/m 14 april een verrassend kunsthistorisch overzicht van 75 jaar Nederlandse kunst uit bedrijfscollecties. Met werken van kunstenaars als Karel Appel, Marlene Dumas, Armando, Jan Schoonhoven en Folkert de Jong worden spannende dwarsverbanden getoond tussen kunstenaars uit verschillende periodes én tussen de diverse collecties.
 
Verrassende ontmoetingen
Out of office toont en beschrijft het veelkleurige palet van de Nederlandse kunst in bedrijfscollecties uit het tijdperk 1945-heden en sluit aan bij het streven van VBCN om de kunstschatten uit bedrijven zichtbaar te maken voor een groot publiek. De tentoonstelling is verdeeld in een aantal thema’s, waarbinnen kunstwerken uit verschillende periodes verrassende ontmoetingen met elkaar aangaan. Zo komen binnen het onderwerp ‘Bevrijd’ Lucebert, Karel Appel en David Bade elkaar tegen. In de zaal ‘Op de schouders van reuzen’ gaan werken van onder andere Carel Willink & Erwin Olaf een dialoog met elkaar aan. ‘Schuldig’ is het verbindende element van het trio Pyke Koch, Armando en Ronald Ophuis. Portretten van Ina van Zyl, Marlene Dumas, Levi van Veluw, René Daniëls en vele anderen vormen het thema ‘Ecce homo’. Tot slot zijn onder de noemer ‘Een nieuwe huid’ spectaculaire installaties te zien van kunstenaars als Folkert de Jong & Peter Struycken.
 
Het is een feest om de mooiste, meest spannende en intrigerende Nederlandse kunstwerken van de afgelopen 75 jaar uit de rijke schatkamers van Nederlandse bedrijven te mogen samenbrengen in Singer Laren.” Jan Rudolph de Lorm, museumdirecteur Singer Laren.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN)
De VBCN stimuleert kunstactiviteiten en een optimaal collectiebeleid binnen bedrijven en (semi)publieke instellingen. De vereniging initieert debat en onderzoek. Zij biedt een platform waar leden expertise uitwisselen en gezamenlijk werken aan de zichtbaarheid en de dynamiek van collecties. Zo bevordert de VBCN de deskundigheid van de leden en draagt bij aan een vitaal kunst- en cultuurklimaat in Nederland.
 
VBCN OPEN
Tegelijkertijd is in een van de tuinzalen van het museum een installatie te zien van de winnaars van de derde editie van de curatorenprijs VBCN OPEN: Mels Evers & Hélène Webers. VBCN OPEN stimuleert jonge curatoren door hen een podium te bieden en de kans te geven een tentoonstellingsconcept te realiseren. De VBCN stelt hiervoor zowel de kunstcollecties van de leden als een productiebudget beschikbaar.

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus met teksten van Edo Dijksterhuis en Catharien Romijn, uitgegeven door Lecturis. In de catalogus staat de geschiedenis van de bedrijfscollecties en de betekenis van de werken binnen de bedrijven centraal. In de tentoonstelling wordt deze invalshoek met een audiotour belicht.

 

 

Afbeeldingen:
Ina van Zyl, Politician, 2010, olieverf op linnen, Collectie AkzoNobel Art Foundation. Foto Peter Cox, Eindhoven, Courtesy Galerie Onrust, Amsterdam

Katinka Lampe, 1216153, olieverf op doek, ca. begin 2015, 160 x 120 cm, Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland, Courtesy Galerie Ron Mandos, Amsterdam

Robert Zandvliet, Zonder titel, 1999, tempera op linnen, 201 x 401 cm, Collectie AkzoNobel Art Foundation

Erwin Olaf, Isabella R., from the serie Mature (1999), 113 x 84 cm, Lambda Print, framed, courtesy Flatland Gallery, Amsterdam, Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken
Gratis taxatie- en innamedag op woensdag 26 september 2018 in het Brinkhuis in Laren


Op de innamedag kan werk worden ingebracht voor de veilingen.

Wat is het waard?
Neem eens een kijkje op je zolder. Ben je ook zo benieuwd wat je kunst waard is? Zoek in alle hoeken en gaten wie weet wat je nog vindt. Of misschien vind je dat jouw interieur toe is aan een update en past je kunst niet meer in je kamer.

Op woensdag 26 september van 11 tot 14 uur adviseren experts van Zuydwal Veilingen je graag over je kunst.

Schilderijen, bronzen, zilver en design van (hedendaagse) nationale en internationale kunstenaars zijn welkom.

Inbreng
Zuydwal Veilingen is vooral geïnteresseerd in werken van Adriaan Lubbers, Leo Gestel, Willem Dooyewaard, Jan Sluijters, Lou Loeber, Ferdinand Hart Nibbrig, Isaac Israëls, Wally Moes, Frans Langeveld, Evert Pieters, Willy Sluiter, Piet van der Hem, M.C. Escher, Gerrit Benner, Karel Appel, Andy Warhol, GerLataster, Jan Schoonhoven, Bram Bogart en andere nationale en internationale (hedendaagse) kunstenaars.

Maar ook design zoals meubels van Charles en Ray Eames, Gerrit Rietveld, glas van Andries Copier, tassen van Hermès, Dior, Vuitton, Gucci, zilver, bronzen, juwelen van Cartier en Chinees porselein hebben onze belangstelling. Taxatiedagen leveren vaak verrassingen op. Zo bracht op een van onze veilingen het schilderij New York uit 1953 van Adriaan Lubbers een recordprijs op. Ook tekeningen van Jan Sluijters en een brons van een Russische kunstenaar vonden na een lange biedstrijd een nieuwe eigenaar. Wie weet ontdekken wij bij jou ook zo’n pareltje.

We zien je graag op woensdag 26 september tussen 11 en 14 uur in het Brinkhuis in Laren. Zie voor meer info www.zuydwalveilingen.nl

De innamedag is op 26 september van 11 tot 14 uur in het Brinkhuis, Brink 29, Laren.

Voor actuele veilinginformatie www.zuydwalveilingen.nl, info@zuydwalveilingen.nl t. 06 53651139
UIT IN LAREN 2018


Tijdens het weekend van UIT IN Laren van 7,8 en 9 september, toonde Laren haar veelzijdige verenigingsleven op de InMarkt en bedankte haar vrijwilligers. De vele activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur in Laren kregen dit weekend een podium.
 

INmarkt Laren
Op 9 september vond editie 2018 van de INmarkt Laren plaats. 30 deelnemende verenigingen en organisaties konden zich deze dag voor het Brinkhuis en in de achtergelegen kloostertuin presenteren aan het publiek. Er heerste een goede en relaxte sfeer, het was mooi weer en de kloostertuin was een prima idee! Een groot aantal bezoekers genoten van de demonstraties, concerten en activiteiten en natuurlijk van de zon. Drum- en showband MCC gaf een lopend concert ten gehore van de kloostertuin, door de bibliotheek naar het plein voor het Brinkhuis. Veel kinderen genoten van de spannende activiteiten in de voortuin van het Brinkhuis en veel volwassenen lieten zich bijpraten over wat er allemaal in en om Laren te doen en te zien is. Op uitnodiging van de bibliotheek was ook nog striptekenaar Pieter Hogenbirk aanwezig die mooie cartoons tekende van de bezoekers van de INmarkt. 

Het publiek was blij verrast dat het ook in de achtertuin van het Brinkhuis was. In de kloostertuin onder de appelbomen en in de schaduw van de Basiliek stonden de vele informatiekramen. Het Brinkhuis Laren ligt op een centrale plek in het dorp, de locatie waar het echte verenigingsleven een hoofdrol speelt. ‘De INmarkt is in deze opzet zeker voor herhaling vatbaar!’ Aldus Michael Jonker (Directeur Brinkhuis Laren).

 

Open monumentendag
De Historische Kring Laren kijkt tevreden terug op een mooi weekend met de Open Monumentendag. Namens de HKL hield Frans Bierlaagh van de Broederschap van Sint Jan op de vrijwilligersavond een interessante lezing met op schermen geprojecteerde foto’s van de grote diversiteit aan erepoorten die er in de loop der jaren door vele vrijwilligers gemaakt is. Deze inleiding zal in het voorjaar van 2019 in uitgebreide vorm herhaald worden in de Lindenhoeve, het centrum van de HKL.

Open Monumentendag stond voor de HKL vooral in het teken van een door Leo Janssen geleide quiz over de Sint Jansprocessie, gekoppeld aan de tentoonstelling over Rooms-Katholiek Laren die nog het hele jaar te zien is in de Lindenhoeve. Janssen is auteur van enkele boeken over de processie. Zijn vragen waren een leuke mix van serieus en lichtvoetig, zoals: op welke hoek stond deze NSB’er? Waar helpt Sint Janskruid tegen? Hoe heette de moeder van Johannes de Doper? Wie schilderde “Processie in de velde”? ’s Middags konden geïnteresseerden van leden van de Broederschap uitleg krijgen over de verschillende objecten die op de tentoonstelling gewijd zijn aan de processie.

Ook omdat de stand van de HKL op de INmarkt voor het Brinkhuis naast de brandweer was geplaatst, had de HKL besloten speciaal het geschiedenisthema “brandweer” te belichten. Naast de historische boeken lagen er exemplaren van een in een vurig brandweerrood uitgevoerd themanummer van het Kwartaalbericht, verschenen in 2003 ter gelegenheid van 75 jaar brandweer. Verder was er een doorlopende videofilm over de brandweer te zien. Belangstellenden konden boeken en ansichtkaarten kopen uit het onderdeel van de collectie dat de HKL daarvoor beschikbaar heeft en waarvan de exemplaren in de marktkraam waren uitgestald.

 

Vrijwilligersavond
De opkomst op de vrijwilligersavond was groots, met prachtige speeches van zowel Wethouder Karin van Hunnik als Sean Bogaers. Sean Bogaers bracht een Ode aan ‘de kracht van vrijwilligerswerk’. Hier volgt een greep uit zijn toespraak: 
‘Deze plek Het Brinkhuis, voorheen de Warrekam, waar mijn hart, voor laren is gaan branden de plek waar ik met kunst in aanraking kwam, een plek van de gemeenschap voor oud en jong waar ik altijd kan binnenlopen en waar ik me altijd welkom voel,  serieus genomen word, mijzelf kan zijn, omringd wordt door mensen die iets voor elkaar wilden betekenen,  mensen die strijden voor elkaar, uit passie, uit liefde, uit vriendschap. Niet beoordelend op uiterlijk, maatschappelijke status of op medische termen maar op gedrag of inzet. Een plek waar iedereen iets kan toevoegen vanuit zijn eigen talent. In de Warrekam leerde ik hoe ik mijn ideeën kon uitwerken tot concrete projecten. Elke keer als ik iets voor de ander kon betekenen, betekende dit ook iets voor de ander, namelijk een geluksgevoel en groei van eigen waarde. Samen kunnen wij een samenleving creëren die ten dienste staat van het geluksgevoel van mensen. Een samenleving waar iedereen zich thuis voelt ongeacht leeftijd, ras, geslacht, seksualiteit, godsdienst of taal. Dus voor alle vrijwilligers hier, en iedereen die dit vrijwillige werk mogelijk maakt, jullie vormen iets wat je niet in geld kan uitdrukken, jullie vormen het echte hart van laren. Bedankt voor jullie harde werk!’

 

Opening Culturele Seizoen
Rond en in het theater van Singer was het op 9 september een gezellige drukte, mede door de twee fantastische concerten ‘It’s a Man’s World’. De concerten waren een theatrale ode aan de grootste soulzangers aller tijden: James Brown, Stevie Wonder en Marvin Gaye, zij inspireerden de wereld en zongen zichzelf regelrecht de geschiedenis in. Er werden voor dit concert 900 vrijkaarten weggegeven onder belangstellenden uit Laren en omgeving. Deze dag werden ook de nieuwe theaterprogramma’s van de vier theaters dat Laren rijk is gepresenteerd. De theaterprogramma’s zijn ook te vinden op de activiteitenagenda van de site van Bijzonder Laren. Ter gelegenheid van de start van het nieuwe theaterseizoen werd in de prachtige tuin van Singer een daverende toegift gegeven van MAAT Saxophone Quartet. 

 

Foto: Jong en oud geniet van een van de vele optredens (Foto van Versa Welzijn)
Foto: Quiz over de Sint Jansprocessie door Leo Janssen (Foto van Wim Keizer)
Foto: MAAT Saxophone Quartet (Foto van Janine Boot)
Foto: Het bruisende optreden van The Legends met It’s a Man’s World (Foto van Publiciteit Singer Laren)
UIT IN LAREN 2018


Het weekend van 7, 8 & 9 september staat in het teken van Kunst & Cultuur in Laren. Tijdens dit weekend worden diverse evenementen en activiteiten georganiseerd. De feestelijkheden gaan van start met de jaarlijkse vrijwilligersavond in het Brinkhuis georganiseerd door de gemeente en Versa Welzijn. Iedereen in Laren die vrijwilligerswerk doet is van harte uitgenodigd.

Op zaterdag 8 september organiseert de Historische Kring de Open Monumentendag en vind er bij het Papageno Huis een gezellige nazomermarkt plaats. Op zondag 9 september is de opening van het cultureel seizoen. Deze opening houdt in dat o.a. Singer Laren, Brinkhuis, Papageno en Rosa Spier Huis hun nieuwe theaterprogramma’s bekend maken en/of verschillende activiteiten hebben die dag.

En dat is niet alles! Ook is er op zondag natuurlijk de INmarkt 2018: de start van het culturele, sportieve en recreatieve seizoen van Laren met verrassende activiteiten.

Het belooft een mooi weekend te worden, reserveer dit weekend dan ook alvast in je agenda!

BEKIJK HIER HET COMPLETE PROGRAMMA!
Shop de mooiste stukken voor je herfstgarderobe tijdens Fashion & Lifestyle Weekend Laren!


We mogen nog even genieten van een 'indian summer' maar daarna is het echt tijd voor de herfst en winter van 2018. En op modegebied wordt dat smullen. Denk prachtige mantels, de terugkeer van het geruite (mantel)pak, tweed, oker en burgundy laarzen. De herfst was nog nooit zo chic. Kun je niet wachten om jouw looks voor het najaar te gaan samenstellen? Dat treft want op 6 en 7 oktober 2018 presenteren alle Larense mode- en lifestyle winkels hun nieuwste collecties: het Fashion & Lifestyle Weekend Laren biedt twee dagen lang inspiratie en een onvergetelijke shopervaring. Dat laatste is een garantie, want niemand minder dan topstylist Fred van Leer komt een handje helpen (op de zondag).

Selfies maken als een pro

Op zaterdag 6 oktober is er bij deelnemende winkels open huis. En ’s morgens kun je gratis deelnemen aan de workshop ‘Model voor één dag’ in het Brinkhuis Theater. Professioneel model Linda Eertink leert je hét catwalk loopje en hoe je moet poseren voor de meest voordelige selfies. Je gaat op de foto en naar huis met een goodiebag. Geef je knappe zelf nu op via info@pmfashionevents.nl! Voor wie geen modellenaspiraties heeft: de Larense winkeliers én de horeca in het dorp maken er een extra gezellige shopping zaterdag van met hapjes en drankjes in de winkels.

Modepret met Fred

Zondag 7 oktober wordt very fashionable. Want dan komt Fred van Leer naar Laren als host bij de 3 modeshows van die dag. Fred: “Leuk dat ik mag presenteren bij dit fashionweekend. Ik ben hier nog niet eerder te gast geweest, dus het is voor ons allemaal de eerste keer en ik verheug mij! Met prachtige modellen presenteer ik de nieuwste collecties. Kom en laat je inspireren. Het zou natuurlijk ook leuk zijn als jullie alvast je best voor mij doen door er beeldig uit te zien als je komt kijken. Daar hou ik van. Tot gauw!” In de modeshows zie je de looks voor dit najaar. Het wordt hartstikke gezellig want Fred is in het hele dorp te horen via speakers en de winkels serveren hapjes en drankjes.

Tijden & Locaties

Zaterdag 6 okt

Catwalk workshop 10.30 tot 12.00 uur Brinkhuis Theater Brink 29 te Laren, winkels open vanaf 10.00 uur

Zondag 7 oktober

Winkels open vanaf 13.00 uur. Vanaf 13.30u show aan het Zevenend en de St Janstraat. Om 14.15u show op de Nieuweweg. Om 15.15u laatste modeshow op de Brink.
Gewijzigde openingstijden Brinkhuis en Bibliotheek Laren per 17 september


Het Brinkhuis en Bibliotheek Laren hebben kritisch naar de openingstijden gekeken en aan de hand daarvan is besloten om vanaf 17 september op de maandag en vrijdag eerder (17:00 uur) te sluiten en op de zaterdagen een uur eerder (10:00 uur) open te gaan. Hieronder staan de nieuwe openingstijden.

Doordeweeks ben je en blijf je vanaf 9.00 uur meer dan welkom. Of het nu om een goed leesadvies gaat, je aan een van onze activiteiten wilt deelnemen, in de gezellige foyer een krant of tijdschrift wilt lezen, de tentoonstellingen van de (h)Artgalerij van het Brinkhuis in de bibliotheek wil bezoeken, wilt studeren, werken of een boek wilt lenen, wij zien je graag.

De gewijzigde openingstijden hebben geen consequenties voor de service-uren van de bibliotheek. De volledige service-uren van de bibliotheek kan je terugvinden op de website van Bibliotheek Laren: https://www.bibliotheekhlb.nl/actueel/Nieuws/Gewijzigdeopeningstijden-vestigingLaren-Brinkhuis.html.

Let op, er zijn geen theatervoorstellingen meer op de maandag- en vrijdagavond. Deze hebben wij i.v.m. onze nieuwe openingstijden naar de dinsdag- en donderdagavond verplaatst. Zie voor meer informatie en het volledige theaterprogramma onze agenda op https://hartvanlaren.nl/

Per 17 september openingstijden Brinkhuis en Bibliotheek Laren

maandag
09:00 – 17:00 uur

dinsdag
09:00 – 22:00 uur

woensdag
09:00 – 22:00 uur

donderdag
09:00 – 22:00 uur

vrijdag
09:00 – 17:00 uur

zaterdag
10.00 – 16:00 uur

zondag gesloten
Summer Sickness is back!


Summer Sickness 2018 Laren - Op zaterdag 15 september organiseert Dynamic Arts na een aantal jaar afwezigheid de nieuwe editie van Summer Sickness. Summer Sickness is een mix tussen het beste van een zomerkamp en een urban culture event voor jongeren. En dit jaar met een extra mooi doel voor ogen!

Goed doel
Vanaf 2018 wordt elke editie een goed doel uitgekozen om te ondersteunen vanuit Summer Sickness. Hierbij focust Dynamic Arts op goede doelen van organisaties van over de hele wereld die jongeren in achterstandsituaties helpen door mogelijkheden te creëren op het gebied van kunst en creativiteit. Met de opbrengst van dit jaar wordt een hiphop school in Guatemala City ondersteund, genaamd: Trasciende Guatamala. Na de vulkaanuitbarstingen dit jaar in Guatemala kunnen deze jongeren de steun extra goed gebruiken.

Veiling
Er vindt in de ochtend tussen 10.00 en 13.00 uur een veiling plaats in het Brinkhuis. Hier worden goederen en diensten gedoneerd door zowel jongeren en zelfstandigen als organisaties en bedrijven uit Laren. Dynamic Arts zorgt zelf ook voor leuke goodies en activiteiten om te veilen.

Het evenement Summer Sickness
In de middag van 13.00 - 22.30 wordt het evenement voortgezet in sportcentrum en zwembad de Biezem. Hier vindt een uitgebreid programma plaats speciaal voor de jeugd met de nadruk op creativiteit met muziek en coöperatie. Er is natuurlijk ruimte voor iedereen, jeugd en familie! De middag bestaat onder andere uit showcases, professionele breakdancebattles, een Fortnite battle voor kinderen en nog veel meer. Lokale jongeren en artiesten krijgen bij Summer Sickness een eigen podium om zichzelf te presenteren en creatief te uiten. Daarnaast zijn er live muzikanten, workshops voor kinderen (Dans en Graffiti) en er is natuurlijk de mogelijkheid om te disco zwemmen! Lokale jongeren en artiesten krijgen bij Summer Sickness een eigen podium om zichzelf te presenteren en creatief te uiten. Naast dit alles wordt er ook nog voor lekker eten gezorgd!

Door Summer Sickness te combineren met goede doelen willen we jongeren laten zien dat ze een verschil kunnen maken met hun talenten. Voor henzelf, maar ook voor mensen in hun omgeving en zelfs aan de andere kant van de wereld!

Bijdragen
Heb jij ook nog iets bruikbaars op zolder liggen wat geveild mag worden of een leuke dienst die je kan leveren? Wil je op een andere manier een bijdrage leveren voor de veiling? Stuur dan een mailtje naar info@dynamicarts.nl Iedereen is welkom om een steentje bij te dragen aan Summer Sickness en daarmee het goede doel.

Entree
1. De kaarten voor de Summer Sickness veiling kosten €5,-.
2. De kaarten voor het Summer Sickness main event kosten €10,- en onder de 12 jaar* €7,50.

Je kunt een kaartje kopen aan de deur, in de voorverkoop via www.dynamicarts.nl of tijdens de Inmarkt op zondag 9 september. 

Summer Sickness is het uithangbord van het jongerenwerk van Versa Welzijn en Dynamic Arts.

*Kinderen onder de 12 jaar zijn welkom onder begeleiding van een volwassene.
Aangepaste Openingstijden Brinkhuis Zomer 2018


In juli en augustus hebben wij onze openingstijden iets aangepast, maar u kunt er zeker van zijn dat de huiskamer van Laren en de prachtige Kloostertuin gewoon open is als heerlijke plek voor een krantje, een kop koffie of een broodje.

Maandag 9 juli t/m vrijdag 20 juli (week 28 en 29) - Brinkhuis geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

Maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus (week 30 t/m 35) - Brinkhuis geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Zaterdagen open volgens reguliere tijden (11.00 tot 17.00 uur).
Kunstmaand Laren 2018


Laren gaat zich weer een maand lang op de kaart zetten als kunstdorp met Kunstmaand Laren.

De maand start met de vertrouwde Atelierroute Laren, die op 26 en 27 mei op het programma staat. Art Laren, 15,16 en 17 juni, vormt de afsluiting van de kunstmaand Laren. Een maand waarin tal van evenementen plaatsvinden op het gebied van beeldende kunst.

Diverse restaurants en winkeliers in het dorp haken bij deze kunstmaand aan en ook daar zal er uitgebreid kunst te zien zijn.

KUNSTMAAND LAREN AGENDA 2018

26-27 mei: Atelierroute Laren: 42 ateliers. Informatie: Brinkhuis
26 mei t/m 6 juli: Expositie Papagenohuis: "Kunst van unieke Kunstenaars" 
28 mei-23 juni: Expositie (H)Art Galerij Brinkhuis: "Lens Fotografie"
31 mei t/m 26 juni: BEL-Art expositie "IkToon". Gemeentehuis te Eemnes
3 juni:  Koopzondag. Thema "Vaderdag"
4 juni t/m 16 augustus: Gooise Academie: Zomer cursussen/workshops 
Vanaf 5 juni: Singer Laren: Opening Piet Oudolf tuin 
5 juni t/m 26 augustus: Tentoonstelling Singer Laren: "Geschilderde tuinen".
15-16-17 juni: Art Laren:  "Kunst op de Brink". 30 galeries.
17 juni-12 augustus: Rosa Spier Huis Expositie "Werk uit eigen huis"

Het Kunst en Cultuurplatform Laren dat tekent voor dit gezamenlijke programma is een initiatief van Bijzonder Laren. 
Bosscher Advies: juridisch loket in het Brinkhuis


Aankondiging / Annonce : FR/NL of NL/FR spreekuur in Laren:

Speciaal voor Nederlanders die een juridische connectie hebben met Frankrijk (denk bv. aan onroerend goed, (getrouwde) familie in Frankrijk, erfrechtkwesties, SCI) die het juridisch en fiscaal goed geregeld willen hebben.

Op 5 juni aanstaande opent het juridisch loket in het Brinkhuis in Laren.

Wat? Voor al uw vragen op het gebied van Frans notarieel / fiscaal recht.

Wie? Mr Mireille Bosscher, kandidaat-notaris, gespecialiseerd in Frans recht.

Wanneer? De eerste dinsdag van de maand, van 10-12 uur, met uitzondering van de schoolvakanties.

Waar? Het Brinkhuis in Laren, Brink 29.

Kosten? Het eerste halfuur is gratis.

Voor vragen of om een afspraak te maken, zie www.bosscher-advies.nl
The Gate


Buiten Laren zullen de meesten bij “Gooisch Blond” denken aan een lekker lokaal gebrouwen biertje. Maar, binnen de dorpsgrenzen weet men wel beter. Haarkunstenares Tamana van kapsalon The Gate, vindt dat het tijd wordt voor een frisse wind door al die blonde haren. Noem het gerust ambitieus, maar deze jonge onderneemster kan niet wachten om ook eens goed de schaar in het kapsel van Linda de Mol en Wendy van Dijk te kunnen zetten. Maar ook de blonde lokken van Nicolette van Dam zijn niet langer veilig als het aan haar ligt.

Geknipt voor het kappersvak
“Toen ik begin 2018 in hartje Laren met kapsalon The Gate begon, ben ik echt heel warm ontvangen. En gelukkig loopt het tot nu toe allemaal boven verwachting goed”, vertelt de Gooische Tamana met zichtbare trots. En dat ze geknipt is voor het kappersvak, blijkt wel uit haar jarenlange ervaring als haarstyliste in Amsterdam, en haar eerdere kapperszaak in Blaricum. Ze wil met haar kapsalon aan de Brink, die persoonlijke en trendy Amsterdamse sfeer nu ook graag naar Laren brengen.

Weg met het Gooisch blond!
“Ik zie dat er hier in Laren toch wel vaak wordt gekozen voor een haarstijl die veel op elkaar lijkt. En daar zou ik heel graag wel eens wat verandering in willen brengen!” vertelt Tamana lachend. “Als mensen bij The Gate in de kappersstoel komen, dan begin ik nooit gelijk te knippen. Ik kijk eerst goed naar de vorm van het gezicht, de kleur van de ogen, en ook de kleding die wordt gedragen. Ook loop ik met mijn klanten altijd even langs het “trendboard”, waarop een aantal voorbeeldfoto’s staan van de laatste haartrends. En dan pas stel ik de eventuele mogelijkheden voor.

Voor klanten die het haar willen laten kleuren, werken we uitsluitend met topproducten waardoor er minder uitgroei is. En door een speciale kniptechniek krijgt het haar meer volume en blijven krullen langer krullen. Dus zeker niet, knip, knip, klaar, en Gooisch blond dan maar.

Iedereen die bij The Gate het haar laat knippen en tot in de puntjes laat verzorgen, krijgt ook echt een look die helemaal past bij haar of zijn uitstraling. The Gate staat voor gezond en glanzend haar” legt de haarstyliste gepassioneerd uit.

Gooische vrouwen
Gooische vrouwen en mannen zijn natuurlijk allemaal druk, druk, druk. Maar daar heeft The Gate ook een oplossing voor. “Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we bij The Gate ruime openingstijden zodat ook na het werk een afspraak gemaakt kan worden; zes dagen per week! Ideaal natuurlijk voor al die zakenmensen die er overdag niet zomaar even tussenuit kunnen, en toch altijd perfect geknipt willen zijn!

Beter Laren
Over lekker shoppen in Laren kan Tamana uit eigen ervaring zeker meepraten. “Voordat ik met The Gate begon, kwam ik al vaak in Laren. Even lekker een terrasje pakken, en natuurlijk even binnenlopen in al die gezellige kleine winkeltjes en boetiekjes die je hier nog veel hebt. Gelukkig zijn hier niet overal die filialen van de grote winkelketens, en dat merk je echt in de sfeer die er is in Laren. Als je hier shopt, word je nog persoonlijk geadviseerd, en zie je hoe enthousiast de winkeliers zijn over hun producten. Ik zou dan ook echt tegen iedereen willen zeggen, kom ook eens gezellig een dagje shoppen in Laren, daar word je blij van! En als je hier toch bent, en gelijk even je haar wilt laten doen … “

Tamana’s kniptip:

“ … Invest in your hair, it’s the crown you never take off … “

 

Contactgegevens:

The Gate
Brink 18
1251 KW Laren
Tel: 035-7503527
www.thegateams.com
info@thegateams.com
Singer Laren krijgt de omvangrijke kunstcollectie van Els & Jaap Blokker


Dankbaar kondigt Singer Laren aan dat het een omvangrijke schenking zal ontvangen van kunstverzamelaar Els Blokker-Verwer (1947). De gift omvat de gehele privécollectie kunstwerken van Els en Jaap Blokker: de Collectie Nardinc. Rode draad in de collectie is het werk van Jan Sluijters aangevuld met tijdgenoten als Leo Gestel, Kees van Dongen, Ferdinand Hart Nibbrig, Theo van Rysselberghe, Piet van der Hem, Jan en Charley Toorop, Kees Maks, Dick Ket en Carel Willink en bestaat uit ruim honderd schilderijen en werken op papier. De Collectie Nardinc biedt een museaal overzicht van het Nederlands modernisme in de eerste helft van de 20ste eeuw en sluit naadloos aan bij de oorspronkelijke Singer verzameling, waarin de nadruk ligt op het Nederlands impressionisme. Om het publiek permanent van de collectie te kunnen laten genieten, stelt Els Blokker Singer Laren in de gelegenheid om het museum uit te breiden met een aantal nieuwe museumzalen in de nog te bouwen Nardinc vleugel. Het streven is de Nardinc vleugel eind 2020 te openen voor het publiek. 

Collectie Nardinc & de Singer verzameling: een som der delen
De kunstverzameling van het Amerikaanse echtpaar Anna en William Singer vormt de grondslag van het huidige Singer Laren. Het echtpaar vestigt zich begin 1900 in Laren en brengt een omvangrijke kunstcollectie bij elkaar. De focus in de verzameling ligt op de Franse schilders van Barbizon, de Haagse en Amsterdamse School en de Larense impressionisten. Ruim 75 jaar later arriveren Els en Jaap Blokker, eveneens hartstochtelijk kunstverzamelaars, in 't Gooi. Zij hebben een grote passie voor de vernieuwende schilderkunst uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Zij verwerven sleutelwerken van onder anderen Jan Toorop, Leo Gestel, Ferdinand Hart Nibbrig, Kees Maks en met name Jan Sluijters. Ruim veertig topstukken van zijn hand vormen de kern van wat de Collectie Nardinc is gaan heten.
De afgelopen twee decennia kent het verzamelbeleid van Singer Laren eenzelfde focus als die van de Collectie Nardinc. Om die reden heeft Singer Laren al enkele werken van Toorop, Gestel en Sluijters in langdurig bruikleen. Door het samenvoegen van de collecties is Singer Laren in staat het ontstaan en de bloei van het Nederlands modernisme in samenhang en op het hoogste niveau te tonen. Singer Laren is daartoe bij uitstek de meest geschikte locatie omdat veel van de kunstenaars die in de collecties vertegenwoordigd zijn, woonden en werkten in Laren: de bakermat van het Nederlands modernisme.

De Nardinc vleugel
Met de bouw van de Nardinc vleugel aan het huidige museum wordt 400m2 extra tentoonstellingsruimte gecreëerd. In de vleugel zal de Collectie Nardinc permanent in wisselende presentaties te zien zijn. Het streven is om de vleugel eind 2020 te openen voor het publiek.

De collectie hoort bij Laren
Els Blokker over de schenking: "De Collectie Nardinc is door Jaap en mij met heel veel liefde, plezier en passie opgebouwd. De collectie hoort bij Laren en bij Singer Laren voel ik me thuis. Ik vind het heel belangrijk dat de collectie bij elkaar blijft en ik hoop dat mensen die straks naar de schilderijen komen kijken, daar enorm van genieten, net zoals Jaap en ik dat altijd hebben gedaan."

Jan Rudolph de Lorm, museumdirecteur Singer Laren: “Dit is een droom die uitkomt. Dankzij de schenking van Els Blokker kunnen wij permanent het ontstaan en de bloei van het Nederlands modernisme aan het publiek laten zien. We zijn Els Blokker enorm dankbaar dat we van haar zo'n omvangrijke schenking van topwerken hebben mogen ontvangen.

Op de singerlaren.nl/Collectie_Nardinc ziet u een interview met Els Blokker en Jan Rudolph de Lorm. 
Tentoonstelling over Katholiek Laren in Lindenhoeve


Hoe begroeven de Rooms-Katholieke inwoners van Laren vroeger hun doden? Op die vraag geeft de nieuwe tentoonstelling van de Historische Kring Laren (HKL) in zijn centrum De Lindenhoeve antwoord. De tentoonstelling over Katholiek Laren zal het hele jaar blijven, maar wel qua inhoud gaan wisselen. Op dit moment staat de Rooms-Katholieke coöperatieve begrafenisvereniging Sint Barbara centraal. In de loop van het jaar zullen ook andere Rooms-Katholieke organisaties aan bod komen.

De achterwand in de Lindenhoeve is voornamelijk besteed aan het ‘Jan Berendse kerkhof’ en aan de zes kerken van Rooms-Katholiek Laren. In een vitrine ernaast worden doopboeken, missaaltjes en zang- en gebedenboeken getoond.

De Lindenhoeve, Burgemeester Van Nispenstraat 29, is elke zaterdagmiddag geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Daarnaast elke derde donderdagavond van de maand, van 19.00 tot 21.00 uur.

Steek aanzegger De Wit
Opvallend in het tentoonstellingsgedeelte over Sint Barbara is een vitrine met de zwarte steek en versierselen van aanzegger Gijs de Wit. Ook zijn er hoeden van de dragers. Een andere vitrine toont diverse stukken uit boekhouding en administratie, zoals aandeelbewijzen. Verder zijn er teksten en foto’s over Sint Barbara en een aantal bidprentjes.

Jan Berendse kerkhof
Tussen de Vredelaan en de Verlengde Engweg heeft van 1842 tot 1911 het ‘Jan Berendse kerkhof’ gelegen, genoemd naar de eerste persoon die hier begraven werd. In verhalen werd dit een lugubere plek genoemd, omdat er personen terechtkwamen die zelf een eind aan hun leven hadden gemaakt en niet in gewijde grond mochten worden begraven.

Zes kerken
De zes kerken van Katholiek Laren zijn genummerd. De eerste is een kerk uit de achtste eeuw op de plek waar nu het Sint Janskerkhof is. Deze werd gesloopt in 1586. De tweede is van 1521. Die werd aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog protestants (nu Johanneskerk). 

Katholieken kwamen alleen nog in het verborgene bij elkaar in boerderijen of op andere plekken. Pas in 1760 mocht men van de overheid een ‘echte’ schuilkerk bouwen, de derde kerk. Die stond ongeveer op de plek waar nu de Goede Herderkapel staat. Het kastaltaar uit deze kerk is te zien in het gemeentehuis aan de Eemnesserweg. De tentoonstelling toont er een foto en beschrijving van. 

De vierde kerk was de Waterstaatskerk uit 1845, die (als vijfde) in 1925 is vervangen is door de huidige Sint Jansbasiliek. Als zesde kerk is er dan nog een beschrijving van de Goede Herderkerk, die bestaan heeft van 1955 tot 1984. Later is hier de Goede Herderkapel geplaatst.

Andere verenigingen
Het is de bedoeling dat na Sint Barbara ook aandacht wordt besteed aan andere RK verenigingen en instellingen, zoals het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond. Ook zullen er in de periode van de Sint Jansprocessie prachtige zwart-wit foto’s van deze processie getoond worden. 

Wie ideeën of materialen heeft voor de tentoonstelling is van harte welkom bij HKL-bestuurslid Thijmen van der Zwaan, tel. 035 – 6294945  th.zwaan[at]gmail.com of info[at]historischekringlaren.nl
Aangepaste openingstijden Brinkhuis maart t/m mei 2018


Het Brinkhuis heeft aangepaste openingstijden van maart t/m mei 2018 (zie afbeelding).
Recensie Gooi en Eemlander


Trots op de mooie paginagrote recensie over Vis Atelier in de Gooi en Eemlander van afgelopen zaterdag!
Linique Laren


Dat het Gooische matras in heel Nederland bekend is, komt natuurlijk vooral door de fraai uitgekiende collectie bedlinnen van Linique! Maar, ook vind je in deze sfeervolle woonwinkel: kwalitatief badtextiel en unieke cadeaus voor een bruiloft, housewarming of verjaardag. Aan misschien wel het gezelligste stukje van de Nieuweweg in Laren, realiseerde Vanessa anderhalf jaar geleden haar grote droom; een eigen winkel.

Linique in Laren
“De naam Linique is een combinatie van het Franse woord ‘lin’, dat staat voor linnen, en de naam van mijn dochter Danique.” Legt eigenaresse Vanessa uit. “Voordat ik hier mijn winkel begon, ben ik zeker wel een jaar bezig geweest om een geschikte locatie te vinden. En toen ik hoorde dat dit pand beschikbaar kwam, was de keuze snel gemaakt. Dit paste precies bij me, het glas in lood, een knusse huiskamersfeer, een openhaard, niet te groot; helemaal goed. Het was best wel een hele stap om in deze tijd een eigen winkel te beginnen. Maar ik wilde het zo graag, en ben heel blij dat ik het toch heb gedaan!” Concludeert ze met enige trots.

Het assortiment
Ondanks dat het voor veel winkeliers best lastig is om rendabel te ondernemen, denkt Vanessa te weten waarom het haar wel lukt. “Dat het goed gaat met Linique heeft denk ik te maken met de persoonlijke aandacht die ik voor mijn klanten heb, en de kwaliteit van het grote assortiment bad- en bedtextiel dat ik hier verkoop. Zo heb ik bijvoorbeeld ook badjassen voor heren, die waren eerder nergens anders in Laren te vinden. Sinds kort kan ik ook een naam laten borduren op badtextiel. Dat maakt het allemaal net weer even wat persoonlijker. En dan heb ik hier natuurlijk nog allerlei cadeaus en woonaccessoires waarmee ik altijd zo origineel mogelijk probeer te zijn. Er is dus altijd wel een reden waarom klanten even binnenlopen bij Linique.” Vertelt de enthousiaste onderneemster.

Je droom volgen
Vanessa heeft het zeker niet altijd makkelijk gehad, maar dat heeft haar drive om een eigen winkel te beginnen alleen maar versterkt. “Ik ben heel ziek geweest, en toen ik beter werd verklaard had ik echt zoiets van ‘en nu ga ik voor wat ik echt wil!’ En dat zou ik ook graag tegen anderen willen zeggen. Als je een droom hebt, ga er dan helemaal voor! En mijn klanten gunnen het me ook echt dat ik een eigen winkel heb. Dat is zo mooi om te merken en daar ben ik heel dankbaar voor.

Beter Laren
Vanessa wil graag dat het ook met de winkels aan de Nieuweweg nog beter gaat. “Ik hoor mijn klanten vaak zeggen dat ze juist de kleinere boetiekjes hier in Laren enorm waarderen. Het zou echt meer gepromoot moeten worden dat we hier zoveel unieke winkeltjes hebben, en niet alleen van die grote winkelketens.

Omdat hier eerder nogal wat leegstand was, ligt dit deel van de Nieuweweg vaak nog te weinig in de loop. En dat is echt jammer omdat hier nu ondernemers zitten die met zoveel passie met hun producten bezig zijn! Zet bijvoorbeeld op de kruising met Klaaskampen mooie bordjes neer, zodat het winkelend publiek beter weet welke bijzondere winkels hier allemaal te vinden zijn.

Ik vind ook dat alle winkels op koopzondag open zouden moeten zijn. Dat maakt ook voor mensen van buiten Laren veel aantrekkelijker om hier even lekker te komen shoppen.

We moeten het als winkeliers samen nog beter proberen te maken!”Contactgegevens:
LINIQUE
Nieuweweg 22A,
1251 LJ Laren
035 - 6316372
www.linique.nl
info@linique.nl


Tekst, interview en foto’s: Cees Stokman / Cesto Schrijft