Website E-mail


Openingstijden
Stichting Oude Landbouwgewassen Laren

Oude grond gedijt goed!

Sinds 1994 zet Stichting Oude Landbouwgewassen Laren (S.O.L.L) zich in om restanten van de oorspronkelijke engen weer te gebruiken, waarvoor deze vroeger bedoeld waren. De totale oppervlakte van de te beheren engrestanten is gegroeid tot meer dan 10 ha. Doordat de akkers merendeels solitair gelegen zijn, is de bewerking zeer arbeidintensief. Er wordt veel werk door vrijwilligers verricht en door goed beheer wordt gestreefd de natuurlijke historische waarde van de akkers te behouden.
Adres:
Schoolpad 3
1251 ZN, LarenNaar de winkel